fredag 2 november 2007

Bojkotta Husvagn-Svensson!

Husvagn-Svensson AB i Lidköping har samma ägare som Klaffbron AB, ett byggföretag som just nu renoverar och bygger ett hus i en nystartad bostadsrättsförening i Uppsala. Dessvärre har Klaffbron, trots att låtit de nya hyresgästerna flytta in, inte slutfört bygget. Lister saknas, det är inte färdigmålat, lysknappar fungerar inte eller är felkopplade och sladdar hänger från taket för att nämna ett par saker som inte ännu har fixats. Som pricken över i svarar inte byggföretagets (och tillika Husvagn-Svenssons) ägare på mejl och telefon och byggledaren sitter inne för bokföringsbrott. Jag har gjort den här sidan för att jag ledsnat på att min nya lägenhet aldrig blir klar, och behöver hjälp att sätta press på Husvagn-Svensson och Klaffbron. Läs mer här till höger om hur du kan hjälpa till! Missa inte att läsa hela historien.

Fler oegentligheter

Det har nyligen framkommit att Klaffbron, trots att det både krävs enligt lag och står skrivet i det avtal som finns mellan föreningen och Klaffbron, inte har tecknat någon byggfelsförsäkring. Bland annat krävs en sådan försäkring för att föreningen ska kunna söka räntebidrag från kommunen.

Det har även visat sig att den budget som Klaffbron gjort för föreningen är felaktig. Dels har posten för räntebidrag gjorts orimligt stor (om vi nu får något alls) och dels har inte budgeterats för några utgifter för reparationer alls de närmaste 5 åren. Självklart är det tråkigt om hyrorna kommer behövas höjas på grund av detta, särskilt som man vid försäljningen motiverat ett högt pris med en låg hyra.

En av de som bor i föreningen och har köpt sin lägenhet direkt från Klaffbron har upptäckt att hans lägenhet är betydligt mindre än vad som står skrivet i kontraktet och vad han blivit lovad (det rör sig om c:a 6 kvm eller 10% av boytan). Det är knappast förvånande, med tanke på hur Klaffbron skött alla andra frågor, att de inte är villiga att frivilligt ge någon kompensation för detta. Den boende i fråga har blivit tvungen att själv starta en process mot Klaffbron.

tisdag 23 oktober 2007

Svar på byggledarens kommentar

Fick en kommentar på mitt senaste inlägg från byggledaren. Kul att de för en gång skull hör av sig, så jag tänkte passa på att svara på kommentaren här.

Byggledaren skriver:

Enligt överenskommelse med aktuell förening har överenskommelse träffats, när och hur åtgärder vidtages i anslutning till kvarstående punkter. Medlemmarna har blivit informerade när aktuella arbeten kommer att ske.


Det datum då dessa arbeten skulle utföras har nu passerat. De allra mest iögonfallande felen har åtgärdats, men det är långt ifrån klart. Som några exempel kan nämnas att mitt lyse på toaletten fortfarande inte fungerar, balkongdörren går inte att stänga och ytterdörren är inte färdigmålad. I trapphus, tvättstuga och på gården återstår så mycket arbete att det knappast är värt att börja räkna upp vad som är kvar att göra.

Vidare har arbeten ej utförts i byggledarens lägenhet.


Detta påstående var baserat på att jag och flera av mina grannar sett hantverkare gå in och ut ur byggledarens lägenhet. Det är alltså möjligt att de inte byggt där. Frågan är i så fall vad de då gjort där. En teori är att byggledaren, eftersom han inte har något kontor, helt enkelt leder/ledde bygget från sin lägenhet. Intressant i så fall med tanke på att byggledaren själv klagat till föreningens styrelse på att jag och en av mina grannar bedriver näringsverksamhet hemifrån (vilket är helt lagligt eftersom vi privat äger lägenheterna). Byggledarens lägenhet däremot ägs av Klaffbron och är skriven som bostad, vilket innebär att det inte är tillåtet att bedriva Klaffbrons verksamhet därifrån.

Besiktningsprotokoll har föreningens styrelse i sin ägo sedan en tid tillbaka, om dessa skall lämnas ut till medlemmarna är en fråga för sittande styrelse.


Vid tidpunkten inlägget skrevs och vid tidpunkten byggledaren skrev sin kommentar hade dessa protokoll inte inkommit till styrelsen. Däremot fick styrelsen dessa ungefär en vecka innan det slutliga arbetet skulle inledas.

Någon tingsrättsförhandling som Klaffbron har varit inblandad i har ej ägt rum, däremot har en skiljedom meddelats.


Det stämmer att jag hade fått felaktiga uppgifter. Det var en skiljedom och således togs det inte upp i tingsrätten. Utfallet stämde dock, att Klaffbron förlorade på alla punkter, mer utförlig information om detta kommer i ett senare inlägg.

Att köpa en lägenhet som Klaffbron har producerat har visat sig som mycket lönsamt, i ett annat projekt där insatsen var 1.7 Msk för ca: 4 år sedan har nu sålts för ca: 2,9 Msk.


Mer intressant är väl hur det ser ut i vår förening i dagsläget. Klaffbron äger två lägenheter, en som byggledaren bor i och en som de utan framgång försökt sälja under sommaren och hösten. Att det är så svårt att sälja lägenheten beror självklart till stor del på att den tidigare styrelsen, det vill säga ägaren till Klaffbron och hans fru, inte fick ansvarsfrihet av sin egen revisor vid årsstämman.

fredag 21 september 2007

En liten uppdatering

Sedan jag sist skrev har det börjat hända saker. På den positiva sidan är att Klaffbron så smått har börjat bygga på huset igen. Trapphuset har delvis målats (om än oavsiktligt stänkmålat) och de värsta, mest iögonfallande sakerna har fixats till. Den enda lägenhet som som hantverkarna verkar jobbat på är den där byggledaren själv bor. I min lägenhet är det enda som hänt att ytterdörren målats på utsidan och att jag fått besök av ett par besiktningsmän för ett par veckor sedan. Besiktningsprotokollen som jag blivit lovad har jag fortfarande inte sett skymten av.

Här är bilder på trapphusmålningen och på min nymålade ytterdörr (det är tänkt att den ska vara svart). Snyggt.Relaterade nyheter: Klaffbron har nyligen fällts på alla punkter i tingsrätten i en liknande konflikt med en annan bostadsrättsförening här i Uppsala. Det ger visst hopp om att det går att driva våra frågor rättsligt. Dessvärre betyder det även att Klaffbron troligtvis fått betydligt sämre ekonomi, och eftersom de tagit ut så mycket pengar ur föreningen ligger vi i ett risigt läge om de skulle gå i konkurs. Mer information om detta kommer så fort jag vet mer!

Till sist; jag pratade med ett par av byggarbetarna nere på gården i morse. De hade läst min blogg och gillade den!

tisdag 31 juli 2007

Google loves me

Söker man på "Husvagn Svensson" eller "Husvagns Svensson" kommer nu den här sidan upp strax under Husvagns-Svenssons sida. Stort tack till alla er som länkat hit, det är verkligen uppskattat!

Inte helt oväntat har jag ännu inte fått det utlovade besiktningsprotokollet över min lägenhet, inte heller har Klaffbrons ägare svarat på det mejl jag skickade till honom strax efter jag startat den här sidan. Jag kan bara anta att han helt enkelt inte bryr sig så mycket om sina kunder.

fredag 27 juli 2007

Ett telefonsamtal

Fick idag ett telefonsamtal från Ahlford advokatbyrå. En man som presenterade sig som byggledarens advokat, öppnade samtalet i stil med "Jag antar att du vet vad det handlar om". Min första tanke var förstås att det var den här bloggen det handlade om, men så var inte fallet. Istället handlade det om kvittona som jag skickade till Klaffbron i mitten av februari för att få ersättning för de utgifter jag haft. Ett knappt halvårs responstid. Bättre sent än aldrig kan man tycka, och i ärlighetens namn är det första gången någon som har något att göra med Klaffbron ringer tillbaka. Kanske gör den här bloggen litet nytta ändå!

Jag berättade för advokaten att jag efter två månaders tjat redan hade fått pengarna för kvittona, men att jag gärna skulle vilja veta när min lägenhet skulle bli färdigbyggd. Det visste han inget om och bad att få återkomma.

Måste säga att jag blev häpen när advokaten efter bara en knapp timme ringde upp igen. Den här gången med litet ny information från byggledaren. Anledning till att det inte byggdes påstods vara att bostadsrättsföreningen var i konflikt med byggföretaget. Litet konstigt med tanke på att styrelsen i bostadsrättsföreningen fram till april bestod av representanter från Klaffbron och arbetet helt avstannade i början av februari. Jag känner till att nuvarande styrelse, som består av representanter av de som bor här, har hållit inne betalningar eftersom bygget helt har avstannat och för att den gamla styrelsen betalt Klaffbron för arbete som inte är avslutat och saker som byggföretaget ska stå för själva (till exempel merkostnader till följd av misstag och förseningar). Det finns en anledning till att den gamla styrelsen inte rekommenderades ansvarsfrihet av sin revisor.

En annan intressant punkt som kom upp i samtalet med advokaten var att enligt byggledaren skulle min lägenhet och hela huset vara slutbesiktigat, med några få anmärkningar. Jag lovades en kopia på besiktningsprotokollen. Jag har frågat efter dem ett flertal gånger, så det ska verkligen bli intressant att se om de verkligen existerar och vem som i så fall utfört besiktningen.

måndag 23 juli 2007

Fler bilder

Berättade för en av mina grannar om den här bloggen och han tyckte jag skulle ta litet bilder hemma hos honom också: